TENT huis voor hedendaags circus

BESTUUR
STICHTING TENT CIRCUSTHEATER PRODUCTIES 

P/A Likeminds 
Gedempt Hamerkanaal 203
1021 KP Amsterdam Nederland
[email protected]

BTW: NL851915607B01 • KVK: 55938531 • IBAN: NL50INGB0006101487 • BIC: INGBNL2A 

DOELSTELLING 
De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling van het circustheater tot een professioneel podiumkunstgenre. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het tot stand brengen van professionele circustheater voorstellingen en al hetgeen in de ruimste zin genomen daarmee verband houdt. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn hier te lezen. De Raad van Toezicht ontvangt voor haar inzet geen vergoedingen.

RAAD VAN TOEZICHT
• NICO SCHAAFSMA voorzitter — tevens: Adviseur bij Raad voor Cultuur, Gemeente Utrecht • Governance bij Ragazze Quartet (voorzitter bestuur), Walpurgis (BE) (lid bestuur en algemene vergadering)
• MARC MARCUSSE secretaris — tevens: Advocaat/aandeelhouder bij Straatman Koster Advocaten B.V.
• PAUL WIJDICKS penningmeester — tevens: Director B2B Products & Enablers • Liberty Global
• LISETTE HEEMSKERK lid — tevens: Commercieel Directeur Nationale Opera & Ballet • Directeur/aandeelhouder Blue Ocean Media
• MAARTEN DUINKER lid — tevens: Beleidsadviseur Kunst en Cultuur voor de BUCH (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) • Zakelijk leider Tg. Winterberg, Zaandam

BESTUUR
Rosa Boon directeur/bestuurder— tevens: Docent Cultureel Ondernemerschap • Codarts Circusarts • Adviseur Theater – Fonds Podiumkunsten • voorzitter bestuur Mardulier & Deprez • Lid van Bestuur CircusNL • artistieke adviesraad CIRKL (BE)
Cahit Metin directeur / bestuurder— tevens: Acrobatiekdocent  Stichting Stapel • Zelfstandig ondernemer en technicus CIRCUSD2DO  
Hanneke Meijers directeur/bestuurder— tevens: Zelfstandig grafisch ontwerper Hanneke Kijkt • secretaris Stichting Carel Blazer


CODES
GOVERNANCE CODE CULTERAL
De Governance Code Cultuur biedt een kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. TENT onderschrijft de code en past deze scherp toe. Meer informatie zie hier. Bekijk hier het Raad van Toezicht reglement en hier het directie reglement. 

FAIR PRACTICE CODE
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Sinds de oprichting staat Fair Practice bij TENT op de agenda. Waar het in eerdere jaren nog niet altijd mogelijk was om de code volledig toe te passen doen we dat sinds 2021 wel. TENT onderschrijft daarmee de Fair Practice Code en volgt de CAO Toneel en Dans als norm. Ook van onze makers eisen we dat er cao-conform wordt gewerkt in hun projecten. Meer informatie zie HIER.

CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE
De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het circus is traditioneel een sector waarin iedereen samenkomt, daarom is TENT vertrouwt met diversiteit en inclusie. We onderschrijven de Code en geloven dat het bevorderen van diversiteit en inclusie het best te bereiken is door een combinatie van specifieke inzet hierop en artistiek inhoudelijke keuzes. Daar zullen we dan ook hard aan werken de komende jaren. Voor meer informatie over de code zie hier.


ANBI 
Stichting TENT circustheater producties is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Volgens de wet is er sprake van een ANBI als een instelling (vrijwel) uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal aanvullende voorwaarden. Dit betekent dat er extra belastingvoordeel mogelijk is bij donaties aan Stichting TENT. Meer info? [email protected]

GEREALISEERDE ACTIVITEITEN 2022
Maker voor een Dag/Back to Base • Maker voor een Week • Maker voor een jaar (Be Kind) • Maker voor twee jaar (Ways of being ready • 13 Harbinger Road) • Maker voor vier jaar (360 • 60% Banaan • Niks Nieuws) • reprise (Rocking) • Fast Forward (kennisuitwisseling en jobsharing • vooronderzoek coproductie) • Raad van inspiratie • Ondersteuning Nieuwe makers via Nieuwe Makers Covidregeling
 
FINANCI√čN 
Jaarcijfers