TENT huis voor hedendaags circus

CODES ALGEMEEN
TENT wil bijdragen aan een betere wereld. We gebruiken de codes om stapsgewijs een goede werkpraktijk in te richten met oog voor het welzijn van de mensen met wie we werken en een bewustzijn van de samenleving waar we deel van zijn. We leren door te doen en betrekken de makers bij dit proces. 

Fair Practice Code
De werkpraktijk van TENT is de afgelopen jaren grondig doorontwikkeld langs de lijnen van de code Fair Practice, met thema’s als fair pay, veiligheid, vertrouwen, transparantie, inclusie en duurzaamheid. Daarnaast ontwikkelen we een plan om onze milieu-impact te reduceren. Onze financiĆ«le verantwoordingen zijn transparant, worden voorzien van een accountantsverklaring en worden gedeeld met directe betrokkenen en de stakeholders, en gepubliceerd op de website. 

Beloningsbeleid
Sinds de oprichting betaalt TENT zowel medewerkers van de organisatie als betrokken kunstenaars op freelancebasis volgens de cao-richtlijnen van de CAO Theater en Dans. Sinds 2021 passen we de fair pay code toe, zowel bij medewerkers in loondienst als bij freelancers die op projectbasis werken. Van makers eisen we dat zij volledig cao-conform werken in projecten. We werken altijd op contractbasis, behalve bij werkzaamheden voor minder dan tien dagen (afspraken per opdrachtbevestiging). Voor het omrekenen van CAO lonen naar freelance tarieven gebruiken we de rekentool “cao salaris naar zzp-tarief” gepubliceerd op de website van digiPACCT. 

Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur biedt een kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. TENT onderschrijft de code en de principes en aanbevelingen uit de code worden toegepast door ze regelmatig te toetsen aan de werking van de stichting. 

Bekijk HIER het Raad van Toezicht reglement en HIER het directiereglement.
Bekijk hier de procedure inzake onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen van TENT.

Code Diversiteit en Inclusie
Ons Diversiteit en Inclusie beleid is gestoeld op twee kernbegrippen die bijdragen aan TENT als leeromgeving en het circus als kunstvorm: meerstemmigheid en toegankelijkheid. We hebben oog voor en bevorderen meerstemmigheid in verhalen en perspectieven, omdat dit bijdraagt aan het verder kijken dan je eigen kaders en aan de emancipatie en bewustwording van minder gekende perspectieven en verhalen. We hebben oog voor het welzijn van mensen met wie we werken en voor de toegankelijkheid van ons aanbod, zodat iedereen kan deelnemen. Lees hier meer over de code diversiteit en inclusie