TENT huis voor hedendaags circus

In Nederland is een nieuwe generatie circusartiesten opgestaan die niet alleen fantastische skills heeft, maar daar ook nog grappige, ontroerende en persoonlijke circusvoorstellingen mee maakt. De Circuscoalitie, bestaande uit verschillende organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van het hedendaagse circus, presenteert een nieuw initiatief. In Great Catch worden circusmakers in een verrassend combinatieprogramma voorgesteld aan het publiek. De Circuscoalitie selecteerde drie korte originele producties van fris circustalent: La Campistany, Liza van Brakel en TeaTime Company.


In het hedendaagse circus worden circustechnieken vervlochten met toneel, dans en urban arts om te komen tot een nieuwe vorm van podiumkunst. In plaats van losse acts wordt het publiek verrast met voorstellingen. Op eigenzinnige wijze worden de technische skills en het vertellen van verhalen gecombineerd waardoor de voorstellingen zowel verdieping als vermaak bieden. Het is een genre dat bij uitstek nieuw publiek aan kunst verbindt. – de Circuscoalitie


De partners van de Circuscoalitie zijn Circusstad Festival Rotterdam, Festival Circolo, Korzo, MAAS theater en dans en TENT in samenwerking met de theaterbureaus Buro Piket en HH Producties en de opleidingen Codarts Circus Arts en Fontys ACaPA. Met deze samenwerking willen ze bijdragen aaneen goed klimaat voor de creatie en presentatie van circus in Nederland. De Circuscoalitie zet in op het stimuleren van talent, speelplekken en publiek voor circus.


PREMIERE maart 2021 • TOUR april - juli 2021 • MEER INFO Great Catch voorstelling