Omdat TENT een gemis ervaart aan makers vanuit het circusveld, wil TENT hierin haar verantwoordelijkheid nemen en meer ruimte maken voor artistiek onderzoek. Zowel binnen de eigen creatieprocessen als door het ondersteunen van makers uit het circus om hun makerschap te ontwikkelen, te testen en te onderzoeken.

ZINZI OEGEMA

De komende twee jaar (2017-2018) gaan Zinzi Oegema en TENT een samenwerking aan om de ontwikkeling van Zinzi als maker vanuit het circus te faciliteren, stimuleren en ondersteunen. Zinzi zal drie kleine voorstellingen maken die van elkaar verschillen in inhoud, vorm, duur en beoogde doelgroep. Daarnaast doet ze onderzoek naar verschillende creatiemethodes binnen het circus. Gedurende het traject zal Zinzi ondersteund worden op artistiek en zakelijk vlak, zowel door TENT als door externe coaches, waaronder Lucas de Man. Het nieuwe makerstraject van Zinzi wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

          MEMO | info: cahit@tent.eu
We lopen allemaal onze eigen weg in het leven. Wegen kruisen en lopen soms samen op, maar sommige hebben zichzelf met elkaar verweven, samen in de knoop gelegd. Een knoop kan goed of fout zijn. Het kan je rechte lijn onderbreken of juist twee uiteindes verbinden. Opposites attract, maar werken niet altijd goed samen. Ik ben een individu, deel van een duo. Als duo beleef je zo veel samen dat de lijnen tussen jouw mening en de gezamenlijke mening beginnen te vervagen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn acties en deels voor die van het duo. Ik beslis over mijn acties, maar niet over die van anderen, zelfs al verwachten anderen dat soms wel. Betekent dat, dat ik mag ingrijpen in zaken waar ik het niet mee eens ben? Ben ik verantwoordelijk voor de keuzes van de ander? Hoe ver gaat mijn verantwoordelijkheid? Moet ik ingrijpen? Dit project gaat over identiteit en (on)afhankelijkheid, jezelf behouden binnen kleine en grote gehelen. Een duo performance met Evertjan Mercier, waarin Zinzi Oegema zelf meespeelt.
2 acrobaten | ± 30 min | coach Lucas de Man | vloer min. 8x8m2 | 6,5 m vrije hoogte | te boeken vanaf 12/2017 | SALES cahit@tent.eu

 

 SCHONE SCHIJN werktitel | info: rosa@tent.eu
Een must see voor de schijnheiligen, de hypocrieten en de hokjesdenkers. In een café setting voelen twee circusartiesten en twee muzikanten het publiek aan de tand over hun blik op de wereld. Veel mensen baseren hun mening op een onvolledig beeld van de werkelijkheid. Ook de (sociale) media werken hier aan mee. Ze richten je blik zo, dat je altijd alleen maar ziet wat je mag zien. Op toneel gebeurt hetzelfde: het publiek ziet alleen het moment van opvoering, het beoordeelt wat er op die dag in die show gebeurt. Ze weten niet wat zich ondertussen afspeelt. De artiesten kunnen ziek zijn, net ruzie hebben gemaakt of zich zorgen maken om hun kind. Dus laten we ze eens een kijkje gunnen voorbij het mooie beeld op scene. Het speelt zich als het ware af tussen de coulissen, daar waar je zowel het podium kan zien als wat er achter de schermen gebeurt.
4 artiesten | ± 60 min met pauze | coach Stefan Schönfeld | locatie in een bestaand café | te boeken vanaf 03/2018 | SALES rosa@tent.euPIT werktitel | info: hanneke@tent.eu
We zien een gat, een kale steriele ruimte in de grond, geen deur, geen raam, geen dak. Drie circusartiesten in een absurdistische ruimte worden van bovenaf bekeken. Wie bekijkt hier wie? Waarom zitten ze daar? Waar dient het voor? De spelers hebben alle informatie, het publiek alleen vragen. Dit project gaat over mensen in groepen en groepen mensen. Wat is ons instinct? Willen we in de basis anderen helpen of kiezen we uiteindelijk altijd voor onszelf? Hoe gaan we om met gebrek aan ruimte, gebrek aan privacy en het leven op elkaars lip? Helpt een ander perspectief om licht op de situatie te schijnen? Dit project is site-responsive, wat wil zeggen dat de setting bepaald is, maar op verschillende locaties kan plaats vinden. Een voorbeeld is een voorstelling in een kerk, een duidelijke locatie, die toch in elke stad gevonden kan worden. PIT speelt zich af in een gat. Dit kan een gegraven gat zijn op het strand door middel van geslagen damwanden, in een afgesloten binnenplaats door middel van een steigerconstructie of de ruimte die ontstaat tussen vier zeecontainers.
3 spelers | ± 20 min | coach Petra Eikelenboom | 2x per dag spelen | locatievoorstelling | te boeken vanaf 06/2018 | SALES hanneke@tent.eu