Zinzi Oegema

ZINZI OEGEMA  2017-2018

In 2017-2018 zijn Zinzi Oegema en TENT een samenwerking aan gegaan om de ontwikkeling van Zinzi als maker vanuit het circus te faciliteren, stimuleren en ondersteunen. Zinzi heeft in deze periode drie voorstellingen gemaakt die van elkaar verschilden in inhoud, vorm, duur en beoogde doelgroep. MEMO is het eerste project dat ze samen met haar acrobatiek partner Evertjan Mercier heeft ontwikkeld. Hierna kwam Barstool Bound, wat plaats vindt in café's. De periode is afgesloten met PIT. Een locatievoorstelling met een mobiel theater. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar verschillende creatiemethodes binnen het circus. Gedurende het traject werd Zinzi ondersteund worden op artistiek en zakelijk vlak, zowel door TENT als door externe coaches, waaronder Lucas de Man. Het gehele nieuwe makerstraject van Zinzi werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

          

 

GEMIS AAN CIRCUSMAKERS

Omdat TENT een gemis ervaart aan makers vanuit het circusveld, wil TENT hierin haar verantwoordelijkheid nemen en meer ruimte maken voor artistiek onderzoek. Zowel binnen de eigen creatieprocessen als door het ondersteunen van makers uit het circus om hun makerschap te ontwikkelen, te testen en te onderzoeken. De komende jaren zullen we ons hiervoor inzetten.