Omdat TENT een gemis ervaart aan makers vanuit het circusveld, wil TENT hierin haar verantwoordelijkheid nemen en meer ruimte maken voor artistiek onderzoek. Zowel binnen de eigen creatieprocessen als door het ondersteunen van makers uit het circus om hun makerschap te ontwikkelen, te testen en te onderzoeken. De komende jaren zullen we ons hiervoor inzetten.

ZINZI OEGEMA  2017-2018

In 2017-2018 gaan Zinzi Oegema en TENT een samenwerking aan om de ontwikkeling van Zinzi als maker vanuit het circus te faciliteren, stimuleren en ondersteunen. Zinzi zal drie kleine voorstellingen maken die van elkaar verschillen in inhoud, vorm, duur en beoogde doelgroep. MEMO is het eerste project dat ze samen met haar acrobatiek partner Evertjan Mercier heeft ontwikkeld. Hierna komt Schone Schijn (werktitel), wat gaat plaatsvinden in café's. We sluiten af met PIT een locatievoorstelling met mobiel theater. Daarnaast doet ze onderzoek naar verschillende creatiemethodes binnen het circus. Gedurende het traject zal Zinzi ondersteund worden op artistiek en zakelijk vlak, zowel door TENT als door externe coaches, waaronder Lucas de Man. Het gehele nieuwe makerstraject van Zinzi wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.